Wyniki Open K/M

ZR2020 Ultra

ZR2020 Połówka Chrząszcza

ZR2020 Dycha Chrząszcza

ZR2020 Ultra - UltraPara

 

Posiadzacze wylosowanych pakietów :

TDZ2020      Włodek Szyszkowski
UR2020   Damian Borowski
BT2020   Mikołaj Wojna
UJ2020   Marek Litwinek
UW2020   Michał Stępniak