1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na dalszy rozwój Centrum Hipoterapii, które powstaje w ośrodku naszych partnerów - Ostoya Roztocze - Kawęczynek;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Promocja Miasta i Gminy Szczebrzeszyn;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

 

2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Nadleśnictwo Zwierzyniec;
 • Miasto i Gmina Szczebrzeszyn;
 • Ostoya Roztocze;

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

15 – 17.02.2019r Piątek – Niedziela;
Baza Zawodów: Ostoya Roztocze Kawęczynek;

4. TRASA

W ramach zawodów Zimowe Roztocze rozegrany zostaną rezegrane cztery biegi:

 • Zimowe Roztocze Ultra: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Trasa składa się z dwóch pętli: jedna – duża o znaczącej nazwie PIEKŁO – o długości ok 16 km, druga – mała o wymownej nazwie NIEBO – o długości ok 6 km; z licznymi podbiegami oraz zbiegami w całości wyznaczonymi na terenach leśnych Nadleśnictwa Zwierzyniec. Kolejność pokonywania pętli: najpierw duża, potem mała i tak na zmianę. Zawodnicy opuszczający bazę w godz: 13:30 – 14:00 mają do wyboru pętle dużą lub małą!!! Po godzinie 14:00 nie ma możliwości opuszczenia bazy zawodów!!! Limit czasu 6 godzin;
 • Zimowe Roztocze Ultra Parami: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Trasa składa się z dwóch pętli: jedna – duża o znaczącej nazwie PIEKŁO – o długości ok 16 km, druga – mała o wymownej nazwie NIEBO – o długości ok 6 km; z licznymi podbiegami oraz zbiegami w całości wyznaczonymi na terenach leśnych Nadleśnictwa Zwierzyniec. Trasę pokonuje jeden zawodnik - zmiana zawodnika następuje w strefie zmian (bufet). Zawodnicy sami ustalają kto jaką pętle biegnie. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie min jednej - dowolnej (piekło lub niebo) pętli przez każdego zawodnika zespołu. Kolejność pokonywania pętli: najpierw duża, potem mała i tak na zmianę. Zawodnicy opuszczający bazę w godz: 13:30 – 14:00 mają do wyboru pętle dużą lub małą!!! Po godzinie 14:00 nie ma możliwości opuszczenia bazy zawodów!!! Limit czasu 6 godzin;
 • Połówka Chrząszcza: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Trasa składa się z dwóch pętli: jedna – duża o znaczącej nazwie PIEKŁO – o długości ok 16 km, druga – mała o wymownej nazwie NIEBO – o długości ok 6 km; z licznymi podbiegami oraz zbiegami w całości wyznaczonymi na terenach leśnych Nadleśnictwa Zwierzyniec. Kolejność pokonywania pętli: najpierw duża, potem mała!!! Limit czasu: 4 godz;
 • Piekielna Ćwiartka Chrząszcza: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Trasa składa się z jednej pętli:  jedna – duża o znaczącej nazwie PIEKŁO – o długości ok 16 km, z licznymi podbiegami oraz zbiegami w całości wyznaczonymi na terenach leśnych Nadleśnictwa Zwierzyniec. Limit czasu: 3 godz;
 • Niebiańska Setka Chrząszcza: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Trasa składa się z jednej pętli: o niebiańskiej nazwie NIEBO – o długości ok 6 km, z licznymi podbiegami oraz zbiegami w całości wyznaczonymi na terenach leśnych Nadleśnictwa Zwierzyniec. Limit czasu: 1,5 godz;

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

15.02.2019 r. PIĄTEK:

 • godz. 18:00 - otwarcie Biura Zawodów (Ostoya Roztocze Kawęczynek), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg do godz: 21:00;

 

16.02.2019r. SOBOTA:

 • godz. 07:00 - otwarcie Biura Zawodów (Ostoya Roztocze Kawęczynek), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów;
 • godz. 09:00 – Start uczestników biegu Zimowe Roztocze Ultra, Ultra parami;
 • godz. 09:30 - Start uczestników biegu Połówka Chrząszcza;
 • godz. 09:45 - Start uczestników biegu PIekielna Ćwiartka Chrząszcza;
 • godz. 10:00 - Start uczestników Niebiańska Setka Chrząszcza;
 • godz. 13:30 – 14:00 – ostatnie wyjście na trasę zawodów uczestników trasy Ultra – do wyboru pętla duża lub mała;
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu;
 • godz. 16:00 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród, losowanie dodatkowych nagród pozyskanych od sponsorów;
 • godz. 18:00 - rozpoczęcie afterparty – udział w afterparty wiąże się z dodatkową opłatą 90 zł od osoby! płatne na konto Fundacji (dopuszczamy i zachęcamy do wzięcia udziału osób towarzyszących). Afterparty odbędzie się przy zebraniu min 100 uczestników, maksymalny limit uczestników 220 osób. Rejestracja osób chcących wziąć udział w afterparty odbywa się do dnia 31.01.2019r. Ostateczna informacja nt organizacji afterparty 31.01.2019r. W sytuacji zgłoszenia mniejszej liczby osób niż wymagana liczba 100 opłata zostanie zwrócona w całości do dnia 10.02.2019r. W ramach afterparty organizator zapewnia profesjonalnego DJ z muzyką i laserami!!!, 2 ciepłe posiłki oraz liczne przystawki, alkohol we własnym zakresie;

 

17.02.2019r. NIEDZIELA

 • godz. 03:00 – planowane zakończenie afterparty;

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 16.02.2019r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Ostoya Roztocze obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.

 

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • Zimowe Roztocze – 300 uczestników – 270 uczestników z zapisów + 30 do dyspozycji Organizatora;
  • Połówka Chrząszcza/Piekielna Ćwiartka Chrząszcza/Niebiańska Setka Chrząszcza - po 200 uczestników, 180 z zapisów + 20 do dyspozycji Organizatora;
  • Zakończenie rejestracji 31.01.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
  • Osobom, które zarejestrują się po dniu 31.01.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
  • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej.
  • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji „TAK” na liście startowej zawodów.
  • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej.
  • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

 

9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach Zimowe Roztocze Ultra pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
140 zł 160 zł 180 zł

 

Opłata za udział pary w zawodach Zimowe Roztocze Ultra w parach walentynkowych (damsko - męskich) pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
200 zł 225 zł 250 zł


Opłata za udział w zawodach Połówka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
80 zł 100 zł 120 zł

 

Opłata za udział w zawodach Piekielna Ćwiartka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
60 zł 80 zł 100 zł


Opłata za udział w zawodach Niebiańska Setka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
60 zł 80 zł 100 zł

 

 

Rodzaje pakietów:

 

Pakiet STANDARD zawiera czapkę Zimowe Roztocze.

 

Pakiet MEDIUM + 50zł zawiera : STANDARD  + chusta wielofunkcyjna + rękawki Zimowe Roztocze.

 

Pakiet PREMIUM + 80zł zawiera : STANDARD + bluza Zimowe Roztocze.

 


Fundacja na Ratunek

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: Zimowe Roztocze 2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty charytatywnej w wysokości 10 zł (mile widziane wyższe wpłaty!!!) na dalszy rozwój Centrum Hipoterapii, które powstaje w ośrodku naszych partnerów - Ostoya Roztocze - Kawęczynek;

Ostoya Roztocze na konto:
Fundacja Hotele Polskie Dzieciom

Ul. Makuszyńskiego 12, 34-500 Zakopane

Bank PEKAO SA: 54 1240 1040 1111 0010 6392 3655 z dopiskiem RATUJEMY KONIE

Osoby chcące wziąć udział w imprezie afterparty zobowiazane są do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 90 zł od osoby;
Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: Zimowe Roztocze Afterparty + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres:
biuro@ultraroztocze.pl

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika do 31.12.2018r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
 • Po terminie 01.01.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych.
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 31.01.2019r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

Zimowe Roztocze:

 • kurtka z kapturem wiatro i wodo/śniego odporna;
 • długie spodnie (organizator dopuszcza stosowanie kombinacji skarpet wysokich i getrów);
 • rękawiczki;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie trailowe;
 • dodatkową odzież oraz obuwię na zmianę;
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;

 

Połówka Chrząszcza/Piekielna Ćwiartka Chrząszcza/Niebiańska Setka Chrząszcza:

 • kurtka;
 • długie spodnie (organizator dopuszcza stosowanie kombinacji skarpet wysokich i getrów);
 • rękawiczki;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie trailowe;
 • dodatkową odzież oraz obuwię na zmianę;
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;

 

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Organizator dopuszcza deponowanie w/w przedmiotów w bazie zawodów Ostoya Roztocze.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowanie trasy;
 • Mega wypasiony punkt odżywczy znajdujący się na terenie Ostoya Roztocze pomiędzy dużą i małą pętlą;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • Czar Roztocza dostępny w trakcie trwania  zawodów;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

 

Osobom, które zarejestrują się po dniu 31.01.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

12. KLASYFIKACJA

Zimowe Roztocze:

Nagrody dla Zwycięzców:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 3 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Open Par Walentynkowych;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1984 - 2001);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1969 - 1983);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1968 i starsi);

 

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 5 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Open kobiet i mężczyzn:
 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Open Par Walentynkowych:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

Połówka Chrząszcza/PIekielna Ćwiartka Chrząszcza/Niebiańska Setka Chrząszcza:

Nagrody dla Zwycięzców:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe: 
  Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1984 - 2001); 
  Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1969 - 1983);
  Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1968 i starsi);

 

Open kobiet i mężczyzn/Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Ostoya Roztocze – Wszystko co potrzeba!

 

PRZEPAKI:
W oparciu o Ośrodek Ostoya Roztocze zawodnicy mogą korzystać ze swojej odzieży, obuwia, środków odżywczych;

 

LIMITY CZASOWE:

Zawody trwają od godz: 09:00 do godz: 15:00. Ostatnie wyjście z Ośrodka na petlę do godz: 13:30 – 14:00 – zawodnicy mają wtedy wybór duża lub mała. Po tym czasie nie ma możliwości opuszczenia bazy zawodów!!! 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.zimoweroztocze.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;