Opłata za udział w zawodach Zimowe Roztocze Ultra pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
140 zł 160 zł 180 zł

 

Opłata za udział pary w zawodach Zimowe Roztocze Ultra w parach walentynkowych (damsko - męskich) pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
200 zł 225 zł 250 zł


Opłata za udział w zawodach Połówka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
80 zł 100 zł 120 zł

 

Opłata za udział w zawodach Piekielna Ćwiartka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
60 zł 80 zł 100 zł


Opłata za udział w zawodach Niebiańska Setka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 16.02.2019r. i wynosi:

Termin I - do 31.10.2018 r.Termin II - do 31.12.2018 r.Termin III - do 31.01.2019 r.
60 zł 80 zł 100 zł

 

 

Rodzaje pakietów:

 

Pakiet STANDARD zawiera czapkę Zimowe Roztocze.

 

Pakiet MEDIUM + 50zł zawiera : STANDARD  + chusta wielofunkcyjna + rękawki Zimowe Roztocze.

 

Pakiet PREMIUM + 80zł zawiera : STANDARD + bluza Zimowe Roztocze.

 


Fundacja na Ratunek

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: Zimowe Roztocze 2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty charytatywnej w wysokości 10 zł (mile widziane wyższe wpłaty!!!) na dalszy rozwój Centrum Hipoterapii, które powstaje w ośrodku naszych partnerów - Ostoya Roztocze - Kawęczynek;

Ostoya Roztocze na konto:
Fundacja Hotele Polskie Dzieciom

Ul. Makuszyńskiego 12, 34-500 Zakopane

Bank PEKAO SA: 54 1240 1040 1111 0010 6392 3655 z dopiskiem RATUJEMY KONIE

Osoby chcące wziąć udział w imprezie afterparty zobowiazane są do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 90 zł od osoby;
Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: Zimowe Roztocze Afterparty + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050


 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: 
biuro@ultraroztocze.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.12.2018r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
  • Po terminie 01.01.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych.
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 31.01.2019r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.