Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

Zimowe Roztocze:

  • 330 uczestników – 300 uczestników z zapisów + 30 do dyspozycji Organizatora;

 

Połówka Chrząszcza:

  • 200 uczestników – 180 uczestników z zapisów + 20 do dyspozycji Organizatora;

 

Piekielna Ćwiartka Chrząszcza:

  • 200 uczestników – 180 uczestników z zapisów + 20 do dyspozycji Organizatora;

 

Niebiańska Setka Chrząszcza:

  • 200 uczestników – 180 uczestników z zapisów + 20 do dyspozycji Organizatora;